Results - Japan Olympic Selection Process and NHK Cup

5:23 AM

Find below the scores that determined the Japan Olympic teams. These are the combined scores from the two days of the 66th National Championships and the combined totals of the 51st NHK Cup. Based on these scores, you would say that Natsumi Sasada is the reserve for the women. As for the men, I am unsure as to who the reserves would be. 

WOMEN:
 1. Rie Tanaka 224.150
 2. Yu Minobe 216.650
 3. Asuka Teramoto 216.200
 4. Koko Tsurumi 215.150
 5. Yuko Shintake 215.050
 6. Natsumi Sasada 214.650
 7. Yuki Uchiyama 212.700 - AGE INELIGIBLE FOR LONDON
 8. Mai Yamagishi 210.750
 9. Wakana Inoue 209.600
 10. Mai Murakami 208.300
 11. Wakiko Ryu 207.200
 12. Kyoko Oshima 207.000
 13. Erika Lynn Danko 201.350
 14. Chinami Otaki 201.050
 15. Haruhi Uchimura 200.300
 16. Takuko Kitano 199.500
 17. Shizuka Tozawa 199.400
 18. Nanase Ashikawa - AGE INELIGIBLE FOR LONDON; Haruka Nakamura 198.450

 19. Mina Sugimura 196.100
 20. Yumoto Sakura 195.150 - AGE INELIGIBLE FOR LONDON
 21. Sakura Noda 193.100
MEN: 
 1. Kazuhito Tanaka 271.100
 2. Koji Yamamuro 270.700
 3. Kenya Kobayashi 268.925
 4. Ryohei Kato 268.825
 5. Shogo Nonomura 268.300
 6. Yusuke Tanaka 265.075
 7. Jumpei Oka 264.775
 8. Yusuke Saito 264.475
 9. Daiki Ishikawa 263.425
 10. Makoto Okiguchi 263.400
 11. Koji Uematsu 263.350
 12. Masataka Aoyama 262.325
 13. Hiroyuki Imai 261.975
 14. Hisashi Mizutori 260.300
 15. Shoichi Yamamoto 259.725
 16. Yousuke Hoshi 259.700
 17. Ryuzo Sejima 259.450
 18. Takuto Kakitani 257.700
 19. Kazuaki Koizumi 256.825
 20. Takuya Nakase 256.550
 21. Ryotaka Deguchi 255.725
 22. Tatsuki Nakashima 255.575
 23. Mitsuyasu Ota 254.625
RESULTS: 51st NHK CUP:
DAY TWO:
WOMEN:
 1. Rie Tanaka (Nippon Sport Science University) (14.100, 14.150, 13.700, 13.700) 55.650
 2. Yu Minobe (Asahi Seimei) (13.300, 13.950, 14.900, 13.100) 55.250
 3. Yuki Uchiyama (Smile Gymnastics Club) (14.200, 13.800, 12.750, 13.850) 54.600
 4. Koko Tsurumi (Nippon Sport Science University) (13.450, 14.000, 13.750, 13.150) 54.350
 5. Asuka Teramoto (LEGYC Gymnastics Club) (13.900, 13.900, 13.050, 13.300) 54.150
 6. Mai Murakami (Yukio Iketani Gymnastics Club) (13.550, 12.200, 13.150, 14.600) 53.500
 7. Yuko Shintake (Hagoromo International University) (13.250, 13.000, 13.650, 13.450) 53.350
 8. Kyoko Oshima (Asahi Seimei) (13.300, 13.550, 13.200, 13.150) 53.200
 9. Mai Yamagishi (Hagoromo International University) (13.000, 13.400, 13.250, 13.250) 52.900
 10. Natsumi Sasada (Teikyo High School) (13.500, 13.350, 12.500, 13.250) 52.600
 11. Sakura Noda (Asahi Seimei) (13.050, 12.700, 13.300, 13.250) 52.300
 12. Ryu Wakiko (Tosu Club) (15.050, 12.500, 11.450, 13.050) 52.050
 13. Wakana Inoue (Mizutori Gymnastics Club) (13.650, 12.600, 12.750, 13.000) 52.000
 14. Chinami Otaki (Kokushikan University) (12.900, 12.250, 12.850, 11.850) 49.850
 15. Haruhi Uchimura (Nippon Sport Science University) (11.850, 12.500, 12.650, 12.400) 49.400
 16. Haruka Nakamura (Shitennoji Sports Club) (13.500, 12.300, 11.800, 11.750) 49.350
 17. Shizuka Tozawa (Toda City Sports Center) (13.500, 11.750, 11.700, 12.350) 49.300
 18. Erika Lynn Danko (Osaka University of Health and Sport Sciences) (13.600, 11.300, 12.050, 12.300) 49.250
 19. Nanase Ashikawa (Mizutori Gymnastics Club) (13.200, 11.600, 11.800, 12.500) 49.100
 20. Mina Sugimura (LEGYC Gymnastics Club) (13.800, 11.150, 11.700, 12.400) 49.050
 21. Yumoto Sakura (Narawa Gymnastics Club) (13.150, 12.100, 10.650, 12.450) 48.350
 22. Takuko Kitano (Osaka University of Health and Sport Sciences) (12.250, 9.800, 12.500, 12.150) 46.700
MEN:
 1. Kohei Uchimura (KONAMI) (15.550, 15.250, 15.400, 15.900, 15.550, 15.650) 93.300
 2. Koji Yamamuro (KONAMI) (14.550, 14.650, 15.750, 16.600, 15.100, 14.900) 91.550
 3. Kenya Kobayashi (KONAMI) (13.900, 15.050, 15.250, 15.650, 15.300, 15.050) 90.200
 4. Ryohei Kato (Juntendo University) (15.350, 14.400, 14.600, 15.450, 15.150, 15.050) 90.000
 5. Kazuhito Tanaka (Tokushukai Gymnastics Club) (14.950, 13.350, 14.900, 15.500, 15.600, 15.600) 89.900
 6. Jumpei Oka (Nippon Sport Science University) (15.100, 14.700, 14.250, 15.400, 14.650, 15.050) 89.150
 7. Koji Uematsu (KONAMI) (14.450, 13.750, 14.550, 15.350, 14.650, 15.850) 88.600
 8. Hisashi Mizutori (Tokushukai Gymnastics Club) (14.350, 14.000, 13.900, 16.050, 14.300, 15.550) 88.150
 9. Hiroyuki Imai (Juntendo University) (14.350, 13.800, 14.650, 15.400, 15.050, 14.750) 88.000
 10. Daiki Ishikawa (Juntendo University) (13.900, 14.350, 14.500, 15.300, 14.900, 15.000) 87.950
 11. Shogo Nonomura (Junterndo University) (14.450, 13.250, 15.200, 16.450, 15.100, 13.400) 87.850
 12. Masataka Aoyama (Nippon Sport Science University) (15.050, 13.450, 14.900, 15.950, 14.300, 14.000) 87.650
 13. Shoichi Yamamoto (Gifu Prefecture Athletic Association) (14.500, 14.000, 14.150, 15.150, 15.050, 14.700) 87.550
 14. Yusuke Saito (Tokushukai Gymnastics Club) (13.450, 14.100, 14.650, 16.150, 14.350, 14.700) 87.400
 15. Makoto Okiguchi (KONAMI) (15.000, 12.400, 14.350, 16.400, 14.150, 14.550) 86.850
 16. Ryuzo Sejima (Nippon Sport Science University) (14.650, 13.750, 14.600, 15.700, 14.300, 13.750); Yusuke Tanaka (KONAMI) (12.800, 14.400, 14.400, 15.000, 14.900, 15.250) 86.750

 17. Tatsuki Nakashima (KONAMI) (14.550, 14.600, 13.900, 15.100, 13.750, 14.100) 86.000
 18. Takuto Kakitani (Juntendo University) (14.200, 14.550, 14.300, 15.250, 13.450, 14.050) 85.800
 19. Ryotaka Deguchi (Tokushukai Gymnastics Club) (14.550, 13.350, 13.850, 14.500, 14.600, 14.600) 85.450
 20. Kazuaki Koizumi (Sogo Gymnastics Club) (13.900, 14.000, 14.350, 14.400, 14.950, 13.250) 84.850
 21. Yousuke Hoshi (Central Sports Co., Ltd) (13.450, 11.750, 13.850, 15.150, 15.300, 15.150) 84.650
 22. Mitsuyasu Ota (KONAMI) (14.200, 12.400, 12.300, 15.600, 13.500, 14.950) 82.950
 23. Takuya Nakase (Tokushukai Gymnastics Club) (13.100, 12.400, 15.100, 15.400, 14.050, 12.650) 82.700

You Might Also Like

0 comments